Mikroyrityksiä ovat yritykset, joilla ylittyy enintään yksi rajoista: tase 350 000 €, liikevaihto 700 000 €, palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.
Pienyrityksiä ovat yritykset, joilla ylittyy enintään yksi rajoista: tase 6 000 000 €, liikevaihto 12 000 000 €, palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Mikä on pien- ja mikroyritys?

Kirjanpidon tositteet tulee säilyttää 6 vuotta tilikauden päättymisestä ja tilinpäätös, kirjanpidot sekä tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Kuinka kauan kirjanpitoaineistoja pitää säilyttää?

Tilintarkastaja on valittava ja tilintarkastus suoritettava, jos päättyneellä ja sitä edelliseltä tilikaudelta täytyy kaksi seuraavista kolmesta ehdosta
1) taseen loppusumma yli 100 000 euroa,
2) liikevaihto yli 200 000 euroa ja
3) palveluksessa yli 3 henkilöä.
Toiminimien ja yksityisliikkeiden ei tarvitse valita tilintarkastajaa. Sen sijaan tilintarkastus on pakollinen säätiöissä ja yhdistyksissä sekä niissä osakeyhtiöissä, kommandiittiyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, jotka ylittävät edellä mainittuihin rajoihin liittyvät säännöt.

Milloin täytyy valita tilintarkastaja?

Kuittien säilytysaika on kirjanpitolain mukaan 6 vuotta ja lämpökirjoitintekniikalla tulostettu “haaleneva” kuitti ei säily yleensä näin kauaa. Sen vuoksi tällaisesta tositteesta on otettava valokopio, valokuva tai liikkeestä on pyydettävä säilyvällä tavalla kirjoitettu kuittijäljennös.

Miksi kaupan lämpökuiteista pitää ottaa kopio?

Toimitusajasta sovitaan asiakkaan kanssa. Yleinen toimitusaika on 14 vuorokautta siitä kun aineisto on tilitoimiston käytettävissä.

Mikä on toimitusaika kirjanpidolle?

Auktorisoidulla tilitoimistolla on aina vastuuvakuutus. Tilitoimisto vastaa vain huolimattomuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista. Tilitoimiston vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 10 000 euroa yhdessä vahinkotapahtumassa ja saman tilikauden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista yhteensä enintään 20 000 euroa, ellei muusta enimmäismäärästä ole nimenomaisesti sopimuksessa sovittu.

Onko teillä vakuutus? Mitä vahinkoja kattaa?

Kassakirja on tapahtumalistaus käteisen rahan liikkeistä, siihen merkataan päivittäin sisään tullut ja ulos maksettu raha. Jos yrityksessä liikkuu käteistä rahaa, on kassakirja täytettävä tai kassakirjanpito päivitettävä päiväkohtaisin merkinnöin vähintään kerran viikossa.

Mikä on kassakirja?

Ei hätää, ensisijaisesti kannattaa pyytää laskuttajalta kuitti- tai laskukopiota. Mikäli sitä ei ole mahdollista saada, voi kirjanpitovelvollinen laatia itse tositteen, jossa on mainittuna mitä on ostettu ja mihin elinkeinotoiminnan tarkoitukseen. Laita tositteelle päivä, hinta ja mielellään vielä allekirjoitus.

Mitä jos tosite katoaa?

Parhaiten meidät tavoittaa sähköpostitse. Luemme sähköpostia usein myös silloin kuin puheluun vastaaminen ei ole mahdollista. Kehotamme asiakkaitamme jättämään soittaessa viestin puhelinvastaajaan jotta voimme palata mahdollisimman pian asiaan.

Miten teidät tavoittaa?

Toimistollamme voi tulla käymään sovittuina aikoina, tapaamme asiakkaita sovittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Miten tapaaminen onnistuu?

1 2