Mikä on tosite?

Tosite on liiketapahtuman todistusaineisto. Keskeistä siinä on tietosisältö. Tositemerkintöjä saattaa joutua täydentämään. Yleensä edustuskulutositteeseen, matkakulutositteeseen ja kokouskulutositteeseen ilmoitetaan osallistujat ja tapahtuman aihe.
Tosite voi olla lasku, rahtikirja, tiliote, yrityksen kokouksen pöytäkirja, kuitti käteis- tai korttimaksusta, kassapäätteen tarkkailunauha, sopimus, liikekirje, kausiveroilmoitus, eläkevakuutusilmoitus, oikeuden päätös jne. Tositteet voivat olla myös sähköisiä.